Privacybeleid van Hebbies & Zo, laatste update 25.05.18

Hebbies & Zo verwerkt persoonsgegevens over U doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt, middels de webshop, mail, telefonisch of via een ander online platform.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens ; 
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken ; 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien U er overtuigd van bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hebbiesenzo.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom wij Uw gegevens nodig hebben ; 

Hebbies & Zo verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen ; 
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief indien U zich daar zelf eerder voor hebt ingeschreven.
- U te kunnen bellen, indien nodig, voor het uitvoeren van Uw opdracht/bestelling
- Om goederen bij U af te kunnen leveren.

Hoe lang wij gegevens bewaren ; 

Hebbies & Zo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk
en / of volgens de belasting wetgeving. Onze max. bewaartemijn is dan ook 7 jaar. 

Delen met anderen ; 

Hebbies & Zo verkoopt Uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Verzenden en logistiek

DPD, DHL en PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD, DHL en  PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD, DHL en PostNL onderaannemers inschakelen stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Nieuwsbrief

U ontvangt alleen een periodieke nieuwsbrief van ons indien U daar zelf tijdens het bestelproces ( of enig ander moment tijdens het bezoeken van onze webshop )
accoord voor heeft gegeven door deze zelf aan te vinken. 
U kunt dit ieder moment stopzetten door U af te melden middels de link onderaan elke nieuwsbrief. Wij sturen nooit ongevraagde emails / aanbiedingen ed. 

Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Raadpleeg onze klantenservice

Door onze webwinkel te bezoeken en hier gebruik van te maken gaat u akkoord met ons privacybeleid. Ook wordt u gedurende het bestelproces gevraagd dit nogmaals te bevestigen, zodat de bestelling kan worden afgerond. 

Heeft U na het lezen hiervan nog vragen ?
Wij beantwoorden deze graag en snel !


© copyright Hebbies & Zo, mei 2018